Toiminta

 TOIMINTAPAIKKA

Kettumäen kansanpuisto ry:n toimintapaikkana on pääosin Kouvolan Kuusankoskella sijaitsevat lakkautetun Kuusankosken Työväenasuntomuseon rakennukset sekä niiden läheinen maa-alue. Rakennukset sijaitsevat osoitteessa Kotiseututie 10.

Kettumäki on loistavalla paikalla ainakin kuusankoskelaisittain katsottuna. 18 hehtaarin metsäinen puistoalue on aivan Kuusankosken keskustan kupeessa.  Kettumäen läheisyydessä sijaitsee useita kouluja, päiväkoteja ja palvelukeskus. Oppilaat ja päiväkotilapset käyttävät kaupungin ylläpitämää kuntorataa-valaistua latua. Noin 10 900 ihmistä asuu Kettumäeltä kahden kilometrin säteellä, joten kansanpuisto on helposti tavoitettavissa.

 

TOIMINTAA VUODENAIKOJEN MUKAAN

Kettumäen kansanpuisto ry:n toiminta painottuu pääosin lumettomaan aikaan, koska tapahtumapaikkana ovat luonto ja vanhat rakennukset, joista suurin on osa kylmillään talvella. Pienimuotoista toimintaa kuten yhdistysten kokouksia (keltaisessa talossa) tai laskiaistapahtuma voidaan järjestää myös talvisin. 

 

VUODEN 2016 TOIMINTA

 

Toimintaa kannattaa seurata facebook-sivuillamme 

www.facebook.com/kettumaenkansanpuisto

 

YHTEISTYÖ

Kolmannen sektorin tärkeydestä on puhuttu paljon viime aikoina. On myös puhuttu hiipuvasta vapaaehtoisten määrästä. Monet kolmannen sektorin toimijat tarjoavat samankaltaisia palveluja. Kettumäellä useat eri tahot ja Kouvolan kaupunki voivat yhteistyössä saada resurssit  tehokkaammin käyttöön.

Kettumäen kansanpuisto ry:n tarkoituksena on luoda uudenlaista ja erilaista toimintaa, jolla ihmiset saadaan aktivoitua ja toimimaan yhdessä. Toivomme saavamme erilaisia yhteistyökumppaneita, niin yksityisiä ihmisiä kuin myös yhdistyksiä. Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kansanpuiston alkuperäisen idean toteuttamista. Kymin Osakehtiö lahjoitti alueen ajanviete- ja virkistystoimintaan. Ottakaan rohkeasti yhteyttä meihin!
 

 

 

 

 

Päivitetty 23.8.2016