Tarjouspyyntö Ruokotietoa Kymenlaaksoon -hanke

Kettumäen kansanpuisto ry pyytää tarjousta Ruokotietoa Kymenlaaksoon -tiedonvälityshankkeen hankehallintoon ja -koordinointiin sekä tilaisuuksien järjestämiseen ym. tarjouspyynnössä mainittuihin töihin. Tarjouspyyntö alla.

Kirjallinen tarjous on toimitettava sähköpostitse Kettumäen kansanpuisto ry:n sihteerille osoitteella tuula.typpo(at)hotmail.com


Täydentävät kysymykset on esitettävä sähköpostitse osoitteella tuula.typpo(at)hotmail.com 8.1.2020 klo 16.00 mennessä.

Tarjous on jätettävä 14.1.2020 klo 16.00 mennessä.

Tarjouskilpailun päätöksestä tiedotetaan tarjouksen jättäneille sähköpostilla hankintapäätöksen laatimisen ja allekirjoituksen jälkeen.

Tarjouspyynto_Ruokotietoa_Kymenlaaksoon_tiedonvalitushanke