Kettumäen kansanpuisto ry

Kettumäen kansanpuisto ry sai alkunsa huolesta lakkautetun Kuusankosken Työväenasuntomuseon rakennusten  tulevaisuudesta. Kouvolan kaupunginhallitus päätti 28.9.2015 useista kymmenistä myytävistä/purettavista rakennuksista ja Työväenasuntomuseon rakennukset olivat mukana. Päätöksen mukaan rakennuksista pyritään pääsemään eroon vuoden aikana.

Joukko aktiivisia ihmisiä pyysi kaupunkia lahjoittamaan rakennukset perustettavalle yhdistykselle. Kaupunginhallitus päätti lahjoituksesta 18.1.2016. Yhdistyksellä on monenlaisia visioita entisen museoalueen käytöstä ja  tulevista toiminnoista. Selvitystöitä visioiden toteuttamiseksi on tehty paljon. Tulevaisuus näyttää, mitkä niistä toteutuvat ja jäävät elämään.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • ylläpitää lakkautetun Kuusankosken Työväenasuntomuseon rakennuksia ja edistää alueen monipuolista käyttöä toimintaympäristön ehdoilla
  • yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen ja niiden ylläpitäminen sekä omatoimisuuden ja osallistuvuuden voimistaminen
  • edistää henkistä ja ruumiillista hyvinvointia
  • edistää luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista
  • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen

 

YHTEYSTIEDOT

Puhelinnumero 045 690 0919

Sähköposti kettumaenkansanpuisto(at)gmail.com

 

Tanja Kukkola
Hallituksen jäsen, puheenjohtaja

Anne Puhakka
Hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja

Tuula Typpö
Hallituksen jäsen, sihteeri ja tiedottaja

Riitta Korpelainen
Hallituksen jäsen, rahastonhoitaja

Sara Saarela
Hallituksen jäsen, tiedottaja, jäsenvastaava

Sirpa Kaivola
Hallituksen jäsen

Minna Vilén
Hallituksen jäsen

Erja Vanhala
Hallituksen varajäsen