Yhteistyö

Kolmannen sektorin tärkeydestä on puhuttu paljon viime aikoina. On myös puhuttu hiipuvasta vapaaehtoisten määrästä.
Monet kolmannen sektorin toimijat tarjoavat samankaltaisia palveluja.
Kettumäellä useat eri tahot ja Kouvolan kaupunki voivat yhteistyössä saada resurssit tehokkaammin käyttöön.

Kettumäen kansanpuisto ry:n tarkoituksena on luoda uudenlaista ja erilaista toimintaa, jolla ihmiset saadaan aktivoitua ja toimimaan yhdessä. Toivomme saavamme erilaisia yhteistyökumppaneita, niin yksityisiä ihmisiä kuin myös yhdistyksiä. Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kansanpuiston alkuperäisen idean toteuttamista. Kymin Osakehtiö lahjoitti alueen ajanviete- ja virkistystoimintaan. Ottakaan rohkeasti yhteyttä meihin!

 

Tällä hetkellä aktiivisiin yhteistyökumppaneihimme kuuluu