Opi ja ota käytäntöön kestävä kehitys-hanke

 

Hankkeessa tutustutaan ja opitaan niin teoriassa kuin myös käytännössä kiertotalouden ja hiiliviisaan kestävän kehityksen perusasiat peruskurssisarjan ja syventävien työpajojen kautta.

Hankkeessa järjestetään kahdeksan peruskurssipakettia, jonka lisäksi osaamista syvennetään kolmessa työpajassa (biohiili, metsäpuutarha ja ekologinen rakentaminen). Peruskurssit järjestetään neljän viikonlopun aikana (2 aihetta/viikonloppu) maalis-, huhti-, touko- ja kesäkuussa 2019.

Hankkeen tuloksena osallistujilla on valmiudet laatia suunnitelma ja toimintamalli oman arjen kiertotalouden ja hiiliviisaan kestävän kehityksen toteuttamiseen.

 

Kurssien ja työpajojen lisätiedot sekä ilmoittautuminen ja sähköinen oppimateriaali: 
https://kettumaki.johku.com/fi_FI .

Hankkeen tarve ja tausta

Kestävä kehitys, kiertotalous ja hiiliviisaus ovat ihmisille ylätason termejä, joita on hankala mieltää ja kuinka tuoda ne konkreettisiksi toimiksi. Hankkeen tarkoituksena on kouluttaa ja tiedottaa paikallisille asukkaille, yhdistyksille ja yrityksille, miten edellä mainittuja termejä voidaan soveltaa käytännössä arkipäivän elämässä. 
Biohiili, metsäpuutarhat ja ekologinen rakentaminen ovat ajankohtaisia aiheita, mutta niistä on olemassa vain vähän tietoa ja taitoa arkielämän sovellettuna. Hankkeessa on tarkoituksena lisätä tietoisuutta ja osaamista erityisesti em. aiheista.

Hankkeen tavoiteet

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa 100 hiiliviisasta kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaajaa alueelle peruskurssisarjan ja syventävien työpajojen avulla. Hankkeen tuloksena osallistujilla on valmiudet laatia suunnitelma ja toimintamalli oman arjen kiertotalouden ja hiiliviisaan kestävän kehityksen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa myös lapsia ja nuoria kestäviin arjen ratkaisuihin. Tavoitteena on saada mukaan työpajoihin vähintään 50 lasta ja nuorta. Hankkeessa kootaan materiaalia sähköiseen materiaalipankkiin yhdistyksen verkkosivuille ja muuten. Sitä voidaan käyttää jatkossa opetus- ja valistusmateriaalina. Tavoitteena on muodostaa osallistujista verkosto, joka jatkaa toimintaansa ja tiedon jakoa hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa

Perusteet opetetaan kahdeksan peruskurssipaketin kautta.

Peruskurssien sisällöt ovat

 • 1 (30.3.) Esittely ja tutustuminen (mm. hiiliviisaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden esittely ja eettiset periaatteet sekä suunnittelun pääperiaatteet) 
 • 2 (31.3.) Suunnitteluprosessi 1 (mm. kartan teko, havainnointi, nykytilan kartoitus)
 • 3 (13.4.) Kierrot (mm. elävä maa elementtinä ravinteen ja veden kierrossa, energia (lähteet, rakentaminen ja ihmisten toiminta))
 • 4 (14.4.) Suunnitteluprosessi 2 (mm. analyysi ja valinta, sijoittelu ja yhteensovittaminen)
 • 5 (18.5.) Puutarha (mm. elävä maa, polykulttuurit ja metsäpuutarha)
 • 6 (19.5.) Suunnitelmaluonnoksen ja työpajojen läpikäynti (kasvukautena pääsee toteuttamaan käytännössä suunnitelmaluonnosta ja täsmentämään sitä)
 • 7 (8.6.) Ihmiset (esim. työkaluja ryhmäytymiseen ja yhteistyöhön, osallisuus, ympäristökasvatus ja ekologinen rakentaminen)
 • 8 (9.6.) Koontikerta (seuranta ja suunnitelmien läpikäynti työpajojen jälkeen, verkoston muodostaminen yms.)

Työpajat ovat

 • 1 (3.5.) Biohiili
 • 2 (14.-15.5.) Syötävä metsäpuutarha
 • 3 (10.6.-5.7.) Ekologinen rakentaminen

Osallistumismaksuja käytetään omarahoitusosuuden kattamiseen.

Hankkeen toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu

Hankkeen toiminta-alueena on Kouvola. Hankkeen kohderyhmänä ovat maatilat, puutarhurit, ympäristökasvattajat, erilaiset lasten ja nuorten ryhmät (kuten päiväkoti, koulut ja oppilaitokset) sekä kaikki kestävästä kulttuurista ja kehityksestä kiinnostuneet. Hyödynsaajana ovat kursseille ja työpajoille osallistuvat sekä heidän osaamisestaan ja teoistaan välillisesti hyötyvät. Hyöty katsotaan menevän pääosin maaseutualueelle, jossa on mahdollista toteuttaa hankkeessa opittuja asioita laajemminkin. Suunnitelman teon opettelu antaa hyvän työkalun kestävään maaseutuyrittäjyyteen. Hanke toteutetaan 1.11.2018-31.12.2020 välisenä aikana. Hanke alkaa perusteiden opettelulla. Työpajat toteutetaan pääasiassa lämpimään aikaan, jolloin voi työskennellä ulkona.


Miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen?

Hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen osallitujien verkoston toimesta sekä hankkeesta muodostuvan sähköisen materiaalipankin kautta. Kevytrakenteinen siirrettävä rakennelma jää näyttelykappaleeksi ruokomallimiljööseen sekä käytettäväksi kiertävissä näyttelyissä.