Alue

Kettumäki on loistavalla paikalla ainakin kuusankoskelaisittain katsottuna. 18 hehtaarinmetsäinen puistoalue on aivan Kuusankosken keskustan kupeessa. Kettumäen läheisyydessä sijaitsee useita kouluja, päiväkoteja ja palvelukeskus.Oppilaat ja päiväkotilapset käyttävät kaupungin ylläpitämää kuntorataa/valaistua latua. Noin 10 900 ihmistä asuu kahden kilometrin säteellä Kettumäeltä.

Kettumäen kansanpuisto ry:llä on käyttöoikeus 2,6 hehtaarin maa-alueeseen Kettumäen 18 hehtaarin alueesta. Se jakautuu selkeästi kahteen eri osaan; työväenasuntoalueeseen (ent.Kuusankosken Työväenasuntomuseo) sekä yhdistyksen rakenteilla olevaan ruokomallimiljööseen. Alueiden väliin jää pieni kotieläinpiha.