Kettumäen kansanpuisto ry:llä on käyttöoikeus 2,6 hehtaarin maa-alueeseen Kettumäen 18 hehtaarin alueesta. Se jakautuu selkeästi kahteen eri osaan; työväenasuntoalueseen (ent.Kuusankosken Työväenasuntomuseo) sekä yhdistyksen rakenteilla olevaan järviruokomallimiljööseen. Alueiden väliin jää pieni kotieläinpiha.

 

Hyvä tietää:

Rakennusten korjaaminen, ylläpito ja uusien rakentaminen on ollut valtava voimainponnistus vuonna 2016 perustetulle Kettumäen kansanpuisto ry:lle, joka toimii pääosin vapaaehtoisvoimin. Apuna on ollut tukityöllistettyjä ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevia sekä ostopalveluna ostettuja ammattilaisia.

Yhdistys on oman rahallisen panostuksensa lisäksi saanut rakentamiseen ja kursseihin rahallista tukea/avustusta muun muassa Kymenlaakson liitolta, Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä ja Kouvolan kaupungilta. 

Tulevaisuudessa yhdistys rahoittaa rakennusten korjaamista ja ylläpitoa muun muassa ottamalla käyttökorvausta tilojen käytöstä sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia. Tavoitteena on myös kerätä varoja toiminnanjohtopalvelun ostamista varten. Tämä on erittäin tärkeää paikan tulevaisuuden kannalta. Jos vapaaehtoiset eivät jostain syystä enää voi tai jaksa antaa niin suurta panostusta kuin tällä hetkellä, pysähtyy hyvin alkanut toiminta.